BIBLIOGRAFIE

ADHD-Monitor Achtergrondteksten Stappenplan Signaallijsten Suggestiefiches Conclusies Bibliografie Contact
 • American Psychiatric Association. Diagnostical and statistical manual of mental disorders (DSM-IV). (1995). Washington DC.
 • Baert K., (2002), ADHD. Op één spoor? Leuven: Garant
 • Baltussen M. et al. (2001), Kinderen met speciale rechten, omgaan met ADHD op school. Vereniging van Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra (VSLPC)
 • Banaschewski T. et al (2006), Long-acting medications for the hyperkinetic disorders. European Child and Adolescent Psychiatry, Vol 10
 • Barkley, A.D. (1997), Diagnose ADHD. Een gids voor ouders en hulpverleners. Lisse: Swets& Zeitlinger
 • Barkley R.A. et al (2001) Executive functioning, temporal discounting and sense of time in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and oppositional defiant disorder (ODD).
 • Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie (juni 2007). Atomoxetine. Bijvoegsel bij Folio pharmacotherapeutica - maandelijks tijdschrift, nummer 6
 • Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie(december 2005). Transparantiefiche: Aanpak van ADHD. www.bcfi.be
 • Brown T.E. (2003) Ph.D. Dept. Of Psychiatry, Yale University School of Medicine. “ADHD as Executive Function Impair ments.” The Help Group’s Helpletter.
 • Compernolle, T. (1991). Zit Stil. Een handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen. Tielt: Lannoo
 • Conners, C.K. (2001). Multimodal treatment of ADHD in the MTA: an alternative outcome analysis. European Child and Adolescent Psychiatry, Vol 2.
 • Cooreman A., Differentiaal diagnose ADHD/ADD. Eureka onderwijs
 • Danckaerts, M. (26/03/2004). Studiedag: Gedragsproblemen, leerproblemen en hun bijhorend medicatiegebruik. VCLB Vormingscentrum
 • De Leidraad (2002). Methodiek in leerlingenbegeleiding. Beslisbomen ADHD, Depressie, Druggebruik, Faalangst, Obesitas. Gent: Centra voor Leerlingenbegeleiding
 • De Korbeel (2005). ADHD-wijzer. Continuga
 • EINAQ and Thomson Advanced Therapeutics Communications (ATC) (2003). Diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten.
 • Fabiano G.A. et al. (2007) The single and combined effects of multiple intensities of behavior modification and methylphe nidate for children with attention deficit hyperactivity disorder in a classroom setting. School Psychology Review. 36 (2), 195-216.
 • Gillberg C, Billstedt E. (2000) Autism and Asperger syndrome:coexistence with other clinical disorders. Acta Psychiatr Scand, 102 (5), 321-330.
 • Glorieux, P. (1998). Gevraagd: ‘superouders’. Als opvoeden net niet loopt zoals je wenst. Tielt: Lannoo
 • Hellinckx, W. & Ghesquière, P. (1999). Als leren pijn doet… Opvoeden van kinderen met een leerstoornis. Leuven: Acco
 • KBS (2005). ADHD, een pleidooi voor gedeelde zorg. www.kbs-frb.be
 • Krab, K.J. (2000). Gedragsverandering binnen en buiten de klas. Hoevelaken: Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS)
 • Lawrence V. et al (2007). ADHD outside the laboratory: Boys’s executive function performance on tasks in videogame plan and on a visit to the zoo. Journal of abnormal Child Psychology. 30(5), 447-464
 • Litière, M. (2000). ‘Ik kan dat niet’ zegt mijn kind. Tielt: Lannoo
 • Maes, B. et al. (2005). Een leidraad voor de taxatie van ontwikkelingsproblemen bij kleuters. VCLB Service
 • MTA Cooperative Group (1999). A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. Archives of General Psychiatry, 56.
 • Oswald P. (2006), Begrijpen en behandelen van ADHD. De Belgische gids van de patiënt. (Vivio)
 • Pameijer, N. (2004). Handelingsgerichte diagnostiek: een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleerproblemen. Leuven: Acco
 • Panmeijer, N. et al.(2007). Handelingsgericht werken op school. Samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag. Leuven: Acco
 • Peerlings, W. (2006). Hoe breng ik mijn kind (en mezelf ) structuur bij? Een gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt: Lannoo
 • Perez R.C. & Bouclaert M (2009). D.r.u.k. of A.D.H.D? Een educatief pakket rond ADHD voor allochtonen ouders. ACCO (Leuven).
 • Polanczyk et al. (2007). The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. American Journal of Psychiatry, 164, 942-948.
 • Raeymaekers, P. & Rondia, K. (2004). Mijn bijzonder brein. Koning Boudewijnstichting
 • Raeymaekers, P. et al. (2006). ADHD: Een pleidooi voor gedeelde zorg. Koning Boudewijnstichting
 • Rigter, J. (2002), Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Coutinho
 • Roeyers H. (16/11/2006), ADHD en Autismespectrumstoornissen. Lezing
 • Taylor E. et al. (2004), European clinical guidelines for hyperkinetic disorder. European Child and Adolescent Psychiatry, Vol 13
 • Taylor E. et al. (2005), Europese richtlijnen voor de hyperkinetische stoornis: eerste herziening. Kind en Adolescent, Vol. 1
 • Timmerman K. (2002), Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen. Leuven: Acco
 • Vaessen, G. (2003). Een wervelkind. Praktisch handboek voor ouders van kinderen met ADHD, een pittig temperament of tegendraads gedrag. Antwerpen-Apeldoorn: Garant
 • Van Mourik Rosa (2010). Interferentiecontrole en afleidbaarheid in ADHD: nieuwe inzichten. Promotieonderzoek, onderzoeksschool EPOS, Universiteit Amsterdam.
 • VCLB regio Gent (2005) Stappenplan bij een vermoeden van ADHD
 • VCLB Service (2006) Traject bij vermoeden dyscalculie. Multimediaal pakket voor CLB-teams
 • Vermeulen, M. (25/01/2007). Studiedag: Voor elk grilletje…een pilletje? VCLB Vormingscentrum
 • Walgraeve T. (2002), Jongeren met ADHD: een overlevingskit
 • Werkmap ‘leerzorg’ (2004). – ‘Leerzorg’. Netoverschrijdend project, een samenwerkingsverband tussen het CLB van het Gemeenschapsonderwijs (Leuven – Tienen – Landen), het Vrij CLB (Leuven), vzw *Eureka*, Onderwijs en vzw Die-’s-lekti-kus.
 • Willcut E.G et al. (2005). Validity of the Executive Function Theory of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: a Meta-Analytic
  Review. Journal of Biological Psychiatry. 57, 1336-1346.
 • Zit stil: ADHD, een complex verhaal: een open venster op aanleunende stoornissen en etiketten (deel 1, 2 en 3)
 • Zit stil: Puberteit en ADHD: Mogelijke strategieën op school
 • Zit stil: Schoolbrochure: Zelfinstructie: Stop – Denk – Doe
 • Zit stil: Kleuterbrochure: Omgaan met hyperactieve kleuters
 • Zit stil: ADHD – Tips voor klaspraktijk (Marc Derudder)
 • Zit stil: Huiswerkbegeleiding door ouders (Ilse Verschaeren)
 
Gebruik de ADHD-monitor in samenspraak met een CLB-medewerker