SUGGESTIEFICHE - Leerontwikkeling

ADHD-Monitor Achtergrondteksten Stappenplan Signaallijsten Suggestiefiches Conclusies Bibliografie Contact

School

Kleuters

Op kleuterleeftijd is het belangrijk om na te gaan of de voorbereidende lees- en rekenvoorwaarden gekend zijn. Als dit niet het geval is, is het belangrijk om hier extra aandachtaan te besteden. Ook op de taalontwikkeling dient gelet te worden. Indien er grote problemen zijn, kan het nuttig zijn om door te verwijzen naar gespecialiseerde hulp (bijvoorbeeld logopedie).

Lagere schoolkinderen

Bij lagere schoolkinderen vermelden we hier opnieuw STICORDI-maatregelen. Zie suggestiefiche 3 voor concrete maatregelen.
Voor STICORDI-maatregelen bij de specifieke leerstoornissen verwijzen we naar de Werkmappen Leerzorg (Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren).

Dyscalculie p. 178
Dyslexie p. 180
Dyspraxie p. 182

Thuis

Kleuters

 • Ouders kunnen de taalontwikkeling en concentratie van hun kind verhogen door vaak verhaaltjes voor te lezen en de tijd te nemen om met het kind te praten.
 • Na het verhaaltje kan je er allerlei vragen over stellen. Dit stimuleert het kind om goed te luisteren en te onthouden wat er verteld wordt.
 • Tegelijkertijd kan je ook ongemerkt de taal en uitspraak sturen en stimuleren. Dit kan je doen door kort te herhalen wat het kind heeft gezegd, maar dan in correct Nederlands.
 • Om de taalontwikkeling te stimuleren is het belangrijk om thuis correct Nederlands te spreken. Het kan uiteraard geen kwaad om ook af en toe dialect te spreken, maar zorg er dan voor dat het kind naast het dialecte woord ook het algemeen Nederlandse woord kent.

Lagere schoolkinderen - Huiswerkbegeleiding:

 • Best steeds dezelfde, vaste plaats
 • Een plaats waar de mogelijkheid is tot toezicht en snel ingrijpen, zonder dat de ouder er constant naast zit, bijvoorbeeld een hoekje in de keuken, in de leefplaats.
 • Een plaats die voorzien is exclusief voor studeren. Spelen, ontspanning,... gebeurt niet op deze plek
 • Niet teveel afleiding of achtergrondgeluiden, bijvoorbeeld geen muziek, geen televisie,...
 • Wel een gezellige plek, het kind moet zich er goed voelen
 • Alles wat het kind nodig heeft, moet binnen handbereik zijn
 • Materiaal dat niet nodig is voor het huiswerk, bijvoorbeeld speelgoed, kleurpotloden liggen best uit het zicht
 • Een vaste planning waarin ook buitenschoolse activiteiten worden opgenomen, kan een handig hulp middel zijn. Deze planning kan bijvoorbeeld opgehangen worden
 • Werk eventueel met een keukenwekker om de tijd te beperken
 • Zorg ervoor dat er afwisseling is tussen lessen en taken, leuke en minder leuke opdrachten
 • Zorg ervoor dat het niet te lang duurt, bijvoorbeeld een kwartier en dan even pauzeren.
 • Als pauze een activiteit zoeken waarbij het kind ontspant, bijvoorbeeld fietsen en niet tv kijken of op de computer. Zoek uit wat een ontspannende activiteit is voor het kind.
 
Gebruik de ADHD-monitor in samenspraak met een CLB-medewerker