ADHD-MONITOR

ADHD-Monitor Achtergrondteksten Stappenplan Signaallijsten Suggestiefiches Conclusies Bibliografie Contact

De ADHD-monitor is een volgsysteem dat ingezet wordt door het CLB-team in samenwerking met school bij een vermoeden van ADHD. Het systeem laat toe om op cruciale momenten in de basisschool informatie te verzamelen over het functioneren van de leerling thuis en op school, en zo voeding te geven aan vraagverheldering en hypothesevorming in aanloop naar een eventuele diagnose. Tegelijk biedt het systeem handvatten voor onmiddellijk handelen, aan de hand van suggestiefiches per onderzocht functiegebied.

De ADHD-monitor werd in 2007-2008  ontwikkeld door Tom Walgraeve en Lotte Van Dyck (VCLB Meetjesland) in het kader van een project van de Koning Boudewijnstichting. De voorbije maanden kreeg de ADHD-monitor een inhoudelijke update, wat resulteerde in een tweede herziene uitgave.

De brochure bestellen!

 
Gebruik de ADHD-monitor in samenspraak met een CLB-medewerker